Европейски програми за стимулиране на бизнеса

Европейски програми за стимулиране на бизнеса

Една от приоритетните европейски програми, които ще бъдат развивани не само в този програмен период, но дори ще бъдат засилени в близко бъдеще, е програмата конкурентно способност и иновации. Настоящият материал има за цел да ви информира, за да бъдете запознати с възможностите на евро програмите, които подпомагат българската икономика … Прочетете още