Настъпил ли е часът за смяна на щрангове

С годините на ползване старите метални щрангове показват все повече причини, за да се направи подмяната им. Непрекъснато се запушват каналите, качеството и дебита на водата са незадоволителни. Опасността от наводнение е реална, защото се забелязват пукнатини от корозията. Това, посочено по-горе е достатъчна причина за смяна на щранговете.

Това е лесна работа за добрите професионалисти от фирма за ВиК услуги. Такава ще откриете лесно в интернет. Всяка една доказала се в бранша фирма има добре разработен сайт с пълна информация. Така всеки има възможност да провери какво е техническото оборудване, с какви материали работи, с какъв персонал разполага. Всъщност за всеки клиент това е достатъчна информация, а за всичко останало може да се ползват посочените контакти.

Нещо, което не подлежи на коментар е, че смяната на щрангове в старите кооперации е неотложна процедура. За целта трябва общото събрание на собствениците да реши да се сменят хоризонталните и вертикални тръби, които свързват абонатната станция с последния етаж. Това се налага, защото щранговете са обща собственост, а за всяка обща услуга се плаща от всеки собственик.

Цялостната смяна на тръбите е много по-добра в сравнение всеки сам да прави този ремонт през различен период. При цялпстна подмяна на щранговете резултата е много по-добър, защото се поставят нови тръби по цялото трасе от абонатната станция до последния етаж. Това е гаранция за качествена вода, оптимален дебит, нормално оттичане на отпадните води. При това фирмата ще се справи със смяната на щранговете в рамките на един работен ден. Това осигурява спиране на водата само за кратко време.

За смяна на тръбите се ползват такива от полипропилен. Те са качествени, не корозират, леки са и се работи лесно с тях. Майсторите ще поставят и нови спирателни кранове на всеки щранг, за да се улесни работата по тях.

Реално всеки е наясно за важността на смяната на щрангове, но липсата на желание да се вложат средства в такъв ремонт е причина тази неотложна задача да търпи отлагане. Вземете решение и действайте – вашата инвестиция ще ви осигури нормални условия в жилището, комфорт и спокойствие.

Услуги

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *