Лесно ли се наемат складове под наем


С развитието на икономиката складове под наем е все по-търсена услуга. Те са необходими както за търговските, така и за производствените предприятия. Да се открият нужните складови помещения е сравнително лесно, защото има достатъчно предложения. Освен това интернет е удобен начин да се открие информация за всичко нужно.

Всеки клиент има възможност да потърси складове съобразно своите изисквания. Той изхожда преди всичко от изискванията на стоките, които ще бъдат съхранявани. Това определя и търсенето на отопляеми помещения, хладилни камери, както и такива помещения, които нямат нужда от поддържане на определена температура и влажност на въздуха.

Собствениците на складове под наем непрекъснато подобряват своите помещения, доставят ново складово оборудване, нова съвременна техника. Това се налага за да се задържат на пазара и да са предпочитани. За избора на складове под наем е от значение и тяхното разположение. С предимство са тези, които са в близост до първокласни пътища, железопътен транспорт или пристанище. Търсят се и помещения с осигурена добра охрана, видео наблюдение, наличие на противопожарна сигнализация, телефонни връзки и интернет.

Складовете могат да бъдат предпочетени и заради площта, административно-битовите помещения, наличието на голям паркинг. От значение за клиентите при наемане на складове е и професионализма на складовите работници. Те трябва да умеят сами да вземат решения за товарене и разтоварване на стоки, както и за складирането им. Опитният екип винаги се предпочита.

Лесно е да се намерят складове под наем само при условие, че клиента е наясно какво търси. За това отговорността за наетите складове е само на клиентите, защото само те знаят какво и за какво им е необходимо, за целогодишно ползване или за сезонно, само за претоварване на товар или за съхраняване за дълъг период.

След като откриете търсените складове под наем е необходимо да сравните цените на различните фирми, но не забравяйте, че цените трябва да ги сравнявате при равни условия – какво се предлага срещу определения наем. Взаимоотношенията между наемател и наемодател се уреждат с договор. Същият се подписва от всяка от страните и с това се поема отговорността към задълженията и правата.

Услуги

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *