„Мащабна проверка“ на всички онлайн уебсайтове, занимаващи се с онлайн банкиране

Signing of contract

През 2011г Европейската комисия към ЕС, защитавайки интересите на потребителите на ЕС направи съвместна и едновременна акция, наречена „Мащабна проверка“ на всички онлайн уебсайтове, занимаващи се с онлайн банкиране и по-специално кредитиране. Установи се, че 70% от тогавашните уебсайтове на кредитни посредници използват хитрини, трикове и уловки, целящи да заблудят, манипулират и подведат потребителите в рекламата на своите оферти.

Какво последва? След направените констатации на нарушения правораздавателните органи на националните правителства се свързаха със операторите на недалновидните фирми и ги застави да дадат обяснение защо не са спазили правилата на онлайн банкирането. Те препоръчаха да внесат нужните корекции в онлайн сайтовете и предупредиха, че ако това не бъде направено, ще започнат досъдебно производство и налагане на финансови санкции. В страните, в които законодателството е по-строго и взискателно, когато се касае защитата правата на гражданите, дори се стигна до закриване на тези сайтове.

Европейска комисия, която е органът на ЕС, който реализира нейната политика на следващата година, през 2012г. изработи Европейска програма на потребителите, с цел увеличаване доверието и развитието чрез поставянето на потребителя в центъра на единния европейски пазар. Бе установено, че разходите на гражданите са около 56% от Брутния вътрешен продукт на Съюза и това наведе на мисълта, че те могат мощно да тласнат икономиката му напред, ако се въведат подходящите реформи от ЕК. Само граждани, които не се страхуват от измама и трикове на недобросъвестни търговци, фирми предлагащи услуги със скрити такси или финансови институции с „подхлъзващи“ оферти, биха могли да бъдат уверени и ефективни потребители на единния европейски пазар. Само граждани с фактически защитени права може да се възползват на 100% от потенциала на този глобален, справедлив пазар и да стимулират иновациите и развитието му. Ето защо стратегията на ЕК за политиката на Евросъюза за защита на потребителите за близкото бъдеще има за цел да гарантира най-голямото реално постижимо присъствие доверие на потребителя в единния пазар.

Uncategorized

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *