Идеи за провеждане на срещи за безопасност на офиса

За да накара служителите да разберат важността на безопасността в офиса, ръководството е добре да се увери, че срещите, които те провеждат за целта, са достатъчно интересни, така че служителите действително да се чувстват добре на тях, да имат отношение и да се информират. Съществуват много творчески начини да направите срещите за безопасност интересни. Тази публикация ще ви даде някои насоки за това.

 

Идеи-за-провеждане-на-срещи-за-безопасност-на-офисаИдеи за срещи в офиса за безопасност

Безопасността в офиса е нещо, което изобщо не трябва да се приема леко. Почти всичко, което използваме на работното си място, може да представлява потенциална опасност за нас или някого около нас. Нещо толкова просто като молив, паднал на пода, може да бъде потенциален риск от спъване и служител на офиса да получи тежко нараняване. Електрическите превключватели могат да причинят токов удар на нищо неподозиращ човек, който случайно ги докосне по грешка. Такива малки и прости неща могат да се окажат доста опасни за човека, да не говорим, че струват много пари на работодателя. Следователно е необходимо срещите за безопасност да се провеждат редовно в офисите на организациите. За съжаление, често се вижда, че тези срещи никога не се приемат на сериозно. Смята се за загуба на време, което би могло да бъде изразходвано за довършване на работата. Следователно, за да станат тези срещи по-интересни и да се насърчим повече участието на служителите, предлагаме следните няколко теми.

 

Основни теми за безопасност за обсъждане

За да станат срещите по безопасността малко по-интересни, има няколко теми, които може да се засегнат:

  • Пожарна безопасност;
  • Предпазни мерки за безопасност в случай на естествено бедствие;
  • Предпазни мерки срещу излагане на химикали;
  • Управление на заплаха от бомба;
  • Какво се прави в случай на блокиране на асансьора;
  • Различните знаци и символи за безопасност и какво означават;
  • Интернет безопасност;
  • Предотвратяване на подхлъзвания и падания;
  • Основно обучение за оказване на първа помощ;
  • Използване на електрически уреди по време на работа;

Има още много теми, които могат да бъдат обсъждани на среща по безопасност. Независимо дали става въпрос за безопасност на строителството или някаква друга тема, ако самата среща не е достатъчно интересна или подходящо поднесена, служителите просто няма да обърнат достатъчно внимание и няма да й дадат значението, което заслужава. Затова е добре да се използват творческите идеи и да се използват алтернативни, модерни методи на провеждане на срещата, докато се обсъждат стандартните теми по безопасност на труда, дадени по-горе.

 

Източник: ЕМ-ТЕСТИНГ

Uncategorized, Полезно

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *