Европейски програми за стимулиране на бизнеса

Европейски програми
Европейски програми

Една от приоритетните европейски програми, които ще бъдат развивани не само в този програмен период, но дори ще бъдат засилени в близко бъдеще, е програмата конкурентно способност и иновации. Настоящият материал има за цел да ви информира, за да бъдете запознати с възможностите на евро програмите, които подпомагат българската икономика и като цяло европейската икономика.

Програмата на Европейския Съюз „Иновации и конкурентноспособност“, която ще продължи от 2014 до 2020 година има за цел да подобри състоянието на бизнеса в Европа и в целия Европейски Съюз, а приоритетни оси на програмата са иновациите, ефективността на икономиката и развитие на зелените технологии, предлагането на все повече услуги в международната среда и развитие на бизнеса.

Потенциалните бенефициенти ще имат възможност да ползват гигантски финансов ресурс в размер на милиарди евро под формата на нисколихвени кредити, а в някои случаи и като безвъзмездна помощ.
Усвояването на средствата се следи изключително сериозно с цел да се избегнат злоупотребите. Парите по всички европейски програми се изпращат на няколко транша, не наведнъж отново поради гореспоменатата причина, а именно опасения, свързани със злоупотреби.

Развитие на вашия бизнес с пари от Европа

Една от приоритетните оси е насочена към бизнеса с цел да го направи по-конкурентноспособен . В тази среда на засилена континентална конкуренция се оформят няколко полюса на развитието и за да бъде Европейският Съюз силен икономически, общността трябва да бъде единна и да се възползва от гигантските ресурси, с които разполага, докато все още ги има.

В програмата „Предприемачество и развитие на бизнес” се дава приоритет на здравеопазването, мехатрониката, информационните технологии и всичко, свързано с производството, но финансовата подкрепа не се ограничава само с тези неща.

Технологичната модернизация се планира от Европейския Съюз и за следващите програмни периоди и ще бъдат отпуснати много сериозни финансови средства по всичко европейски програми, за да бъдат обезпечени всички предприятия, желаещи да се възползват от подобен ресурс.

Uncategorized

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *